Poděkování pravidelným i nepravidelným dárcům

Domácí hospic sv. Mikuláše může fungovat jen díky laskavým lidem, kteří provozu peněžně pomáhají či pomohli. Stát nám na činnost nepřispívá, ale věříme, že i toto se časem změní.

Chceme tímto srdečně poděkovat VŠEM, kdo nám drží palce, myslí na nás v dobrém, podporují nás věcně či finančně. Mnozí posílají každý měsíc částku dle svých možností a my jsme i za malou, ale pravidelnou sumu velmi vděční. Náš domácí hospic může pomáhat vážně nemocným lidem a jejich rodinám i díky drobným dárcům. Děkujeme však i těm, kteří nám na činnost přispěli částkou větší.

A nezapomeňte: Vaše finanční příspěvky jsou důležité, ale Vaše modlitby ještě více. Pán Bůh zaplať.

Mohlo by se vám také líbit...