IV. národní pouť za hospice – 15. 4. 2023

V den svátku sv. Damiána de Veustera, misionáře, který se staral řadu let o lidi nemocné a umírající na lepru, se uskutečnila národní pouť za hospice. Po Svaté Hoře v Příbrami, Velehradu a Lomci v jižních Čechách proběhla letos pouť v Křižanově na Vysočině, rodišti sv. Zdislavy, která by mohla být považována za další patronku hospiců.

Po přednášce o životě sv. Zdislavy v zámecké kapli sv. Barbory čekala na všechny poutníky a příznivce hospicového díla poutní mše svatá ve farním kostele sv. Václava celebrovaná tradičně mons. Zdenkem Wasserbauerem, pomocným biskupem pražským. Následovaly litanie ke sv. Zdislavě a pro zájemce prohlídka kostela s výkladem P. Josefa Pohanky, křižanovského kněze.

Byl to moc hezký den. Setkali jsme se s milými lidmi včetně MUDr. Marie Svatošové, zakladatelky hospicového hnutí v České republice, a PhDr. Roberta Huneše, prezidenta Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče. Byli i tací, kteří tento den pojali opravdu poutnicky a putovali v noci pěšky z Brna do Křižanova. Klobouk dolů!

Věříme, že se všichni vraceli domů občerstveni Duchem svatým na přímluvu sv. Zdislavy a sv. Damiána de Veustera.

Děkujeme Bohu za všechny přítomné, za mši svatou, za radost, kterou jsme měli… a také firmě JEDUNAPERNIKU.cz – domácí perníčky a jedlé obrázky, která nám nezištně napekla hospicové perníčky se sv. Mikulášem.

Většina fotografií pochází z archivu Oblastní charity Červený Kostelec, s dovolením autora Jana Kordiny.

Mohlo by se vám také líbit...