• Pokročilé nebo terminální stádium onkologického nebo jiného nevyléčitelného onemocnění.
 • Doporučení praktického, ošetřujícího nebo jiného odborného lékaře k poskytování domácí hospicové paliativní péče.
 • Poskytnutí aktuální lékařské zprávy. 
 • Ukončená nebo odmítnutá aktivní léčba. 
 • Podepsaný informovaný souhlas pacienta a pečujících. 
 • Vyplněná žádost o poskytnutí domácí hospicové péče.
 • Zajištění celodenní péče v domácím prostředí jinou osobou nebo rodinou pacienta. 
 • Neexistují žádné zdravotní, sociální či jiné důvody vylučující péči v domácím prostředí. 
 • Dostatečná volná kapacita domácí hospicové péče. 
 • Bydliště do 30 km od Velkého Meziříčí.
 • Souhlas s ceníkem služeb.
 • O definitivním přijetí pacienta do domácí hospicové péče rozhoduje vedoucí pracovník domácího hospicové péče . 
 • Poskytování domácí hospicové péče může být kdykoliv ukončeno ze strany pacienta i poskytovatele domácí hospicové péče.
 • V případě volné kapacity Domácího hospice sv. Mikuláše, z.ú., lze sjednat individuální podmínky.