Náš tým je jako mozaika, kterou tvoří kamínky. Každý z nich zapadá do ní a bez jediného kamínku by netvořila celek – tým. Každý z nich má své dary a schopnosti, které jsou potřebné pro tuto službu a které se vzájemně doplňují.

Mgr. David Jalový – ředitel

Bc. Lucie Klímová – zakladatelka, odborný garant, vedoucí sestra

Petra Šoukalová, zdravotní sestra

Hana Zaťková, zdravotní sestra

MUDr. Jana Raputová, PhD. – lékař

Bc. et Bc. Iva Šmaterová, DiS. – dobrovolnice v oblasti sociální péče

Ing. Stanislav Krejčí – účetnictví