Děkujeme za každou rodinu, do které jsme mohli vstoupit a doprovázet jejich člena na poslední cestě životem. Vážíme si vaší důvěry a děkujeme za zpětnou vazbu, která je pro nás povzbuzující a nejen pro nás, ale pro všechny, kteří tuto službu možná jednou budou potřebovat.

Dobrý den,

chtěl bych poděkovat domácímu hospici svatého Mikuláše za péči, kterou
věnoval mé manželce v posledních chvílích jejího života. Díky hospicové
péči jsme mohli prožít poslední chvíle s naší milovanou paní Věrou
v rodinném kruhu. Ve chvílích oslabení umírající i její blízcí ocenili
psychikou podporu i zdravotnickou péči. Děkuji tedy paní Lucii Klímové za
citlivý a laskavý přístup a za to, že nám pomohla překlenout nelehké období
rozloučení s nejbližší osobou.

Oceňuji, že služby, které poskytuje hospicová péče, umožňují důstojný
odchod ze života a podporu blízkým osobám. Nebojte se o tyto služby aktivně
zajímat a rozhodně je mohu doporučit.

Pavel Sokol 

Poděkování Domácímu hospicu sv. Mikuláše

Vážená paní Klímová,

jménem naší pozůstalé rodiny bych Vám velmi rád vyjádřil poděkování za pomoc ve chvílích nejtěžších, ve chvílích, kdy onemocní člen rodiny natolik, že potřebuje odbornou leč domácí, klidnou péči.

O vaší organizaci Domácí hospic sv. Mikuláše jsem se dozvěděl až v době, kdy jsme hledali možnosti, jak připravit našemu tatínkovi bezpečnou, ale domácí péči, kdy již jeho nemoc pokročila do stádia nejtěžšího.

Vaše pomoc byla neměřitelná. Od materiálního zajištění a zapůjčení veškerých potřeb pro nemocného po velmi silnou a účinnou psychickou podporu. A to nejen pro nemocného ale i pro nejbližší rodinu, jež o tatínka pečovala.

Byl bych rád, kdyby se o vaší organizaci dozvěděla široká veřejnost, proto i tento dopis bude veřejný.

Důstojný a poklidný závěr života v kruhu našich nejbližších, ulehčení ve chvílích nejtěžších je přáním každého z nás.

Mnohokrát díky!

Jménem zarmoucené rodiny Josef Dvořák