Ceník služeb domácí hospicové péče

Naše péče není hrazena z veřejného zdravotního pojištění, ale převážně z darů a sbírek. Jsme odkázáni na individuální a firemní dárce, granty od státních i nestátních organizací. Reálné náklady na komplexní péči na jednoho pacienta na jeden den se pohybují okolo 2.500 Kč.

Denní poplatek200 Kč/den
Výkon sestry v době pracovního volna nebo klidu nebo v mimopracovní době od 15.30 hod+ 100,- Kč/den
Výkon sestry v době 22.00 – 6.00 hod+ 100,- Kč/den

Denní poplatek zahrnuje:                                                                                           

  • běžně spotřebovaný materiál (stříkačky, jehly, hadičky, obvazy atd.) a některé léky a zdravotnické prostředky  
  • zapůjčení nezbytných zdravotních a kompenzačních pomůcek (polohovací postel, antidekubitní matrace, koncentrátor kyslíku, lineární dávkovač, odsávačka atd.) 
  • ostatní služby týmu hospice úzce související se zdravotní službou (návštěvy psychosociálního pracovníka, pastoračního pracovníka, praktická pomoc při úmrtí pacienta)

Příspěvek na dopravu za 1 návštěvu:

za jednu návštěvu ve Velkém Meziříčí a do 5 km od V.M.                             zdarma
za jednu návštěvu ve vzdálenosti 5 až 10 km od V.M.50 Kč
za jednu návštěvu ve vzdálenosti 10 až 20 km od V.M.100 Kč
za jednu návštěvu ve vzdálenosti 20 až 30 km V.M. 150 Kč

Cena za služby je fakturována vždy ke konci měsíce. Platbu je možné provést hotově nebo převodem na účet č. 235725436/0600

V případě, že měsíční částka za poskytovanou službu bude výrazně přesahovat možnosti pacienta a rodiny na platbu za péči, je možné sjednat individuální slevu.