Konference Zdravotník – zaměstnání, nebo poslání

Dne 29. dubna 2023 se ve Fakultní nemocnici v Brně – Bohunicích konala další konference Zdravotník-křesťan v dnešní nemocnici, tentokrát s tématem Zdravotník – zaměstnání, nebo poslání.

Po úvodní mši svaté následovala přednáška paní Jany Sieberové Motivace na začátku profesního života a jejich vývoj během služby ve zdravotnictví.

Následovaly přednášky MUDr. Pavla Siebera Chirurgie a paliativa v jednom lidském životě: nepřátelé, sousedé, bratři? a otce Mgr. Pavla Rouska Srdce zdravotníka: Spiritualita a vztahy.

Odpoledne promluvil ThLic. Michal Umlauf na téma Vidět člověka – křesťanské důrazy rozhovoru zdravotníka s pacientem.

Ve všech přednáškách znělo v různých pohledech totéž základní téma: svědectví o okamžicích, kdy se prolíná profesní a osobní nasazení do té míry, až vytvoří  jeden neodlučitelný celek. Tehdy se působení zdravotníka jeví jako zcela naplněné poslání…

Jsme rádi, že náš hospic byl na konferenci též zastoupen, bylo to velké povzbuzení pro naši práci.

Mohlo by se vám také líbit...