Jak nás můžete podpořit a co v současné době potřebujeme?

  • FINANCE NA SLUŽBU A PROVOZ HOSPICE

Naše služba není hrazena ze zdravotního pojištění, ale pouze z darů, nadací, sbírek…

Budeme vděční za jakoukoliv částku, byť i malou! Rádi vám vystavíme darovací smlouvu, nebo potvrzení pro daňové účely s možností využití odpočtu na dani.

Přispět můžete jednorázově, nebo i trvalým příkazem.

Můžete nás podpořit zasláním finančního příspěvku na bankovní účet: 131-2161150287/0100

(Původní účet 235725436/0600 bude v užívání jen do konce června 2024.)

Lze také využít naše dárkové certifikáty, viz sekce „Dárkové certifikáty“ na hlavní stránce.

  • ZAKOUPENÍM NEBO DAROVÁNÍM POMŮCEK PRO NAŠE PACIENTY
  • MODLITBOU

Děkujeme, že nás zahrnujete do svých modliteb, které tolik potřebujeme a bez kterých by se tato služba neobešla!

Jména našich fyzických dárců uvádíme každý rok v aktuální výroční zprávě. Názvy či loga jednotlivých organizací, firem, fondů a nadací, kteří nás podpořili jednorázově či podporují pravidelně, najdete kromě výročních zpráv i na našem webu v sekci „NAŠI DÁRCI“. Viz: NAŠI DÁRCI – Domácí hospic sv. Mikuláše (hospic-vm.cz)