Benefiční aukce skončila

Od 25. listopadu do 6. prosince probíhal druhý ročník benefiční elektronické aukce ve prospěch Domácího hospice sv. Mikuláše. Jak známo, jakmile jde o dobrou věc, doprovází konání obvykle nějaké obtíže a starosti. Naštěstí Bůh je silnější.

Nyní můžeme říci, že všechny předměty či díla darovaná do aukce se vydražily za celkovou sumu 75 600 Kč. Budeme za ni moci nakoupit léky a zdravotnický materiál pro naše odcházející pacienty nebo zaplatit pronájem prostor, kde jsou uskladněny polohovací lůžka, antidekubitní matrace, koncentrátory kyslíku, a kde se zároveň nachází i pracovní zázemí pro zdravotní sestřičky. Věřte, moc to pro nás znamená.

Chceme především poděkovat. Samotná dražba by se neobešla bez několika skupin lidí:

Aby bylo třeba co nabízet v aukci, bylo třeba nezištných dárců – umělců, kteří se svým uměním živí anebo jsou jejich koníčkem (popřípadě obojí).

Bez firmy Q2 Interactive bychom si těžko poradili. Přece jen nejsme natolik zdatní IT odborníci, ale díky vstřícnému panu Danielovi, ochotné paní Pawerové, která komunikovala i v neobvyklou pracovní dobu, a jejímu kolegovi, se aukci podařilo připravit a rozjet.

Poslední neméně důležitou skupinou byli samotní dražitelé. Vážíme si všech, kdo se do aukce zapojili, ať už se jim podařilo dílo či výrobek vydražit či ne. V dobročinných dražbách ani tolik nejde o získání daného předmětu (i když může být dárkem s uměleckou či užitnou hodnotou), ale především o podpoření objektivně dobré věci – doprovázení umírajícího člověka.

Kdyby kterákoliv skupina chyběla, aukce by proběhnout nemohla. A proto díky vám všem. A nesmíme zapomenout, že hlavní poděkování patří Jemu, který je nad námi. A nemusíte obracet zrak jen vzhůru. Dnes je slavnost Narození Páně neboli Boží Hod vánoční. Rozhlédněme se okolo sebe. Navzdory našim slabostem můžeme jesličky nalézt v každém lidském srdci. Nechť je tam najdeme i po celý rok. Požehnané a milostiplné svátky vánoční přeje Domácí hospic sv. Mikuláše.

Mohlo by se vám také líbit...