Oslava narozenin MUDr. Marie Svatošové

V sobotu 19. listopadu 2022 vyrazil náš hospicový tým do Prahy, aby se zúčastnil oslavy naší milé paní doktorky Marie Svatošové, zakladatelky hospicového hnutí v České republice po roce 1989.

Byla to pro nás velká čest a zároveň radost. Napřed jsme prožili mši svatou v kostele sv. Karla Boromejského za hudebního doprovodu manželů Jany a Miroslava Radových. Po bohoslužbě, celebrované biskupem Zdeňkem Wasserbauerem, jsme se s ostatními přesunuli do přednáškového sálu Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze. Tam jsme paní Marii Svatošové osobně popřáli a prožili s ní hezké chvíle. Jsme rádi, že nás počítá mezi svou široce rozvětvenou hospicovou rodinu.

Veškerý čas byl krásně doplňován hudebními vystoupeními rodinné kapely Šimonových z Kralup nad Vltavou, čítající maminku, tatínka a sedm dětí. 😊

Následující den přišlo od paní doktorky Svatošové poděkování:

Drazí přátelé,

omlouvám se za hromadnou odpověď na všechna Vaše milá přání, ale jinak se to zvládnout nedá. Moc jsem si přála, aby oslava mých osmdesátin, velkoryse organizovaná Asociací hospiců, vyzněla jako OSLAVA DÁRCE ŽIVOTA. To se podařilo, a já moc děkuji všem, kdo se o to jakkoliv zasloužili. Děkuji za všechna přání i dárky, hmotné i ty duchovní. Ať Vám Pán žehná!

Marie Svatošová, 20. 11. 2022

P.S.: A pokračujem… 🙂

Mohlo by se vám také líbit...