Koncert pro hospic

26. 9. 2021 zazněly v kostele sv. Mikuláše překrásné zpěvy našeho farního sboru a varhanní hudba v podání Kristýny Bradáčové. Slyšeli jsme skladby od J. S. Bacha a další. Koncert zakončila varhanní skladba od L. Vierneho. Velké díky všem, kteří sloužili svými krásnými hlasy. Bez nich by se tento koncert nemohl uskutečnit! Děkujeme také paní Marii Bradáčové, která celý koncert zorganizovala. Ze srdce díky všem, kteří jste přišli a podpořili naši vznikající službu jakoukoliv finanční částkou. Vybralo se 33 tisíc Kč. DĚKUJEME!

Mohlo by se vám také líbit...