Potvrzení o daru aneb Několik praktických informací se může hodit

Milí dárci,

blíží se konec kalendářního roku. Finančním darem ve prospěch Domácího hospice sv. Mikuláše si můžete snížit daně, a to ať jste podnikatelé, OSVČ či zaměstnanci.

Dárce – fyzická osoba: Pokud si dary zahrnete do svého daňového přiznání či ročního zúčtování daní, můžete si odečíst dary, jejichž hodnota činí alespoň 1.000 Kč ve zdaňovacím období nebo přesahuje v úhrnu 2 % základu daně. Dále je „zastropovaná“ maximální výše odečitatelných darů. Tato maximální výše činila do konce roku 2019 rovných 15 % základu daně. Za období kalendářního roku 2020 a 2021 lze v úhrnu odečíst vždy nejvýše 30 % základu daně. Poté se hranice vrátí opět na 15 %, nerozhodne-li stát jinak.

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) mohou uplatnit odpočet darů z daní přímo ve svém daňovém přiznání. Zaměstnanci, jimž roční zúčtování daně provádí jejich zaměstnavatel, předkládají potvrzení o poskytnutí daru své mzdové účtárně jednou ročně, nejpozději do poloviny února, a to za celý předchozí rok.

Dárce – právnická osoba: Právnické osoby mohou od základu daně odečíst hodnotu bezúplatných plnění (dary), pokud jejich hodnota činí alespoň 2.000 Kč za kalendářní rok. V úhrnu šlo odečíst maximálně 10 % ze sníženého základu daně. S účinností od 4. 2. 2021 lze pro zdaňovací období, která skončila v období od 1. 3. 2020 do 28. 2. 2022 v úhrnu odečíst vždy nejvýše 30 % základu daně. Poté se hranice vrátí opět na původních 10 %, nerozhodne-li stát jinak.

Více dle podmínek Zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů.

Potvrzení o daru budeme posílat v průběhu ledna 2022, pokud jsme již neučinili na požádání dříve. K vystavení potvrzení potřebujeme datum narození nebo adresu trvalého bydliště, ideálně však obojí, protože na stejné adrese může bydlet dva lidé téhož jména. S vašimi osobními údaji je samozřejmě nakládáno citlivě dle Zákona o zpracování osobních údajů č. 110/2019 Sb. Firmy a podnikající fyzické osoby by měly uvést své IČO a DIČ.

V případě posílání darů na bankovní účet je dobré do poznámky napsat vaši emailovou adresu. Dary musí být připsány na účet nejpozději 31. 12. 2021, aby šlo vystavit potvrzení za rok 2021.

Většinou stačí potvrzení o daru zaslané emailem. Děkujeme vám, že nám takto pomáháte šetřit náklady. Pokud by však někdo přesto potřeboval potvrzení zaslat vytištěné poštou, na žádost ho takto vystavíme a pošleme.

V případě, že vám v průběhu ledna 2022 potvrzení o daru nepřijde, prosíme, kontaktujte nás. Rádi napravíme. 😊

Děkujeme velice za všechny vaše finanční dary v jakékoliv výši. Velice si jich vážíme.

Mohlo by se vám také líbit...